Zojyouji, Kyu Shibarikyu and Hamarikyu garden

Zojyouji, Kyu Shibarikyu and Hamarikyu garden (Jan 20 2020) Start from Zojyouji temple Zojyouji temple main building and Tokyo tower From Sangedatsumon (three spirutual gate) to street outside Shiba Toshogu Shrine Kyu Shiba Rikyu garden Pine with Snow hanging Pond and skyscrapers A couple taking photo for wedding Then visit KYu Hama-rikyu garden Tea house of hawk Taka no ocyaya Gardener caring pine tree Continue reading Zojyouji, Kyu Shibarikyu and Hamarikyu garden